סיפורי תהילים > הקשר שלי לדוד המלך

קיראו עוד:


במשך שנים הייתי אומרת את כל ספר תהלים ללא הפסקה. היום ברוך ה' אני ממשיכה לקרוא תהלים ואומרת את חלקי עם כמה קבוצות – בכל יום ויום.

בשבת אנו אומרות ספר או שניים – תלוי במספר המשתתפות.

סעודת מלווה מלכה שהיא סעודתו של דוד מלכא משיחא אף היא מחברת אותי אל דוד המלך בקשר עמוק.

אף זכיתי  בספר תורה שנכתב לכבוד דוד המלך. זהו אחד הסיפורים המובא בספר הללוהו.

זכיתי בהרבה מתנות שמיים בזכות אמירת תהלים. כמה מהן מתוארות בספר. אני מאמינה גדולה בתפילה ובדיבור ישיר עם הקב"ה. זו מתנה גדולה שקבלנו מאת הבורא יתברך שמו.

Comments are closed.