בסוד הבריאה והבריאות > בסוד הבריאה והבריאות

קיראו עוד:

התורה פותחת בפסוק: "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ".

שתי המילים הראשונות הפותחות הן : בראשית ברא

השורש ב.ר.א. הוא השורש של המילה בריאות ומופיע פעמיים בראשית התורה שהיא תורת חיים, וליתר דיוק תורת חיים בריאים. בריאותנו האיתנה מהווה בסיס למציאותנו האמיתית, הפיסית והנפשית כאחד.

הבריאה (דהיינו כל מה שקיים בקוסמוס) אמורה להיות בריאה (מלשון בריאות).

ייתכן שהתורה רומזת לכך ששאיפת האדם הבריא היא לחבר את השמים והארץ, רוחניות וגשמיות, או בראייה פנימית יותר – להביא את השמים לארץ, לפתוח את התודעה שלנו לקראת ההופעה האלוקית בעולם בכל רגע ורגע, וברגע זה ממש.

נאיר נקודות אור ספורות על המחלות ומקורן, ונציע דרכים למניעתן ואפילו לריפויין, מתוך מגמת התבוננות כללית.

מנושאי הספר:

  • הריון ולידה
  • המחלה ומחולליה
  • שמירת איברים בריאים
  • מזון מאוזן
  • תרופות פותרות

Comments are closed.